Deze Achtste Biënnale Kunstbeurs wordt georganiseerd door de vzw Sofhea ten voordele van het Leuvense Stamcelinstituut ( SCIL) en de Stamcelbank. Stamcellen liggen aan de basis van elk leven en worden actueel gebruikt bij aangeboren en verworven stoornissen van het bloed, zoals leukemie.

Door het aanwenden van de recent ‘ontdekte’ pluripotente stamcellen kunnen in de toekomst ook patiënten met hartinfarct of hartfalen, Parkinson, dementie, lever- of nierfalen, diabetes… geholpen worden.

Het Stamcelonderzoek en meer bepaald het aanleggen van een bank voor die pluripotente stamcellen zijn voor het grootste deel afhankelijk van mecenaat, fondsenwerving en vrijwilligerswerk. Daarom deze Kunstbeurs.

De deelnemende galerijen en kunstenaars staan belangeloos een groot deel af van hun verkoop ten voordele van deze initiatieven.